بز برو بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

صعود به راه خود را به پایین کوه

کنترل بازی:
در بازی

Traps Platforms Mouse Skill Obstacle Animal Android Html5 Mobile Iphone Ipad Touchscreen Adrenaline