Go Goat Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

leo lên núi của bạn

Điều khiển:
trong game

Traps Platforms Mouse Skill Obstacle Animal Android Html5 Mobile Iphone Ipad Touchscreen Adrenaline