Gimme 5 Emblem Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

So sánh 2 hình ảnh dựa trên biểu tượng quốc gia khác nhau và tìm thấy 5 sự khác biệt.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

DifferenceAndroid GimmeEmblem