لباس خنده دار تا 3 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

تفریح ​​و مد جدایی ناپذیر برای همه کسانی که نمی خواهم نظرات خود را بیش از حد شدید از طراحان بستگی دارد. منم آنچه همواره با سری اتفاق می افتد، لباس های خنده دار: مد باید شادی، حواس پرتی و آزادی باشد.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpFunny