منجمد دکور باغ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   62 75% with 8 votes

شاهزاده خانم دیزنی آنا برخوردار مراقبت از باغ او را تا او خواهد بود تا سپاسگزار اگر شما به او کمک کند آن را تزئین. محل گیاهان، گل و اشیاء که در آن شما ترجیح می دهند به باغ زیباترین Arendelle. کنترل: استفاده از ماوس به بازی.

کنترل بازی:
در بازی

Puzzle Decoration Farm Frozen Girl Frozen Garden Decor