Bạn bè khác biệt Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Trong trò chơi vui nhộn này, bạn phải tìm thấy năm khác biệt đầu tiên giữa hai hình ảnh này để tiến lên bốn cấp độ tiếp theo.
Bạn phải tìm thấy tất cả sự khác biệt trong 60 giây. Thưởng thức.

Điều khiển:

trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

KidsDifferenceAndroid Girls