Fratboy Girlfriend Td Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

Bảo vệ bạn gái của bạn, phá hủy các đơn vị đối phương, mở khóa các hình ảnh động bằng cách đánh bại kẻ thù thành công!

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

SkillFratboyGirlfriend