Fratboy دوست دختر TD بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

دفاع از دوست دختر خود را، واحد های دشمن را نابود، باز کردن انیمیشن به موفقیت با شکست دادن دشمنان!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

SkillFratboyGirlfriend