فورد GT جام حذفی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

فورد GT جام حذفی یک بازی بزرگ مسابقه 3D است. هدف شما این است که ضرب و شتم از همه از روروک مخصوص بچه های دیگر و پایان برای اولین بار در مسابقه. شما باید تمام سطح 5 تکمیل جام را به نفع خود!

کنترل بازی:
کلید های arrow به رانندگی کنید.

DrivingRacing