انگشت پایی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

بازی فوتبال با انگشتان دست خود را.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

FunnyFingerFooty