در ذهن داشته باش بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

آموزش مغز شما و بهبود توانایی های شناختی خود را با مجموعه ای عالی از پازل منطق! در 18 بازی مشتاق به چالش کشیدن با مجموع 3600 سطح می توانید حافظه، تمرکز، منطق و مهارت های واکنش خود را تمرین کنید. جمع آوری سکه برای خرید قدرت یو پی اس مفید و سعی کنید برای کسب 3 ستاره در هر سطح. تمرکز توجه و تمرکز ذهن خود را با بازی هر روز - آیا شما برای چالش؟

کنترل بازی:
در بازی

Timing Android Html5 Mobile Iphone Ipad Touchscreen Thinking