Thậm chí Dead Men Die Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Thổi bay một đội quân có mùi, zombies goo-khạc nhổ.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

FunnyEvenDead