Chết Of Night Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Bảo vệ mình chống lại zombie tấn công ban đêm. Xây dựng phòng thủ và bẫy, nâng cấp và chờ đợi đêm xuống. Sau đó bắt đầu cầu nguyện cho buổi sáng!

Điều khiển:
Chuột Nhấn vào đây để triển khai phòng thủ của bạn trong ánh sáng ban ngày
chuột để ngắm và bắn trong giờ zombie.

ActionDefenseShoot 'em UpZombiesDeadNight