Say rượu chết 1 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   315 86.11% with 36 votes

Một khi một quản trị hệ thống có spant cả ngày để làm việc với máy chủ ... Nhiều xì gà đã được hút thuốc và uống bia ... Nhưng ngày kết thúc, và quản trị hệ thống về nhà ... Tuyệt vời như vậy ngu ngốc trò chơi phiêu lưu.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

ActionDeadDrunk