Thỏ say rượu Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   01

Thu thập tất cả các chai và trốn trong hang thỏ nhưng phải cẩn thận xung quanh bẫy.

Điều khiển:

trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

BeerDrunkFunnyJumpingRabbitAndroid