ארנב שיכור משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   01

לאסוף את כל הבקבוקים ולהתחבא במאורת הארנב אבל הזהר סביב מלכודות.

בקרות משחק:

המשחק הזה הוא שיחק עם העכבר בלבד.

BeerDrunkFunnyJumpingRabbitAndroid