מטרה בתוך קערה משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   11 50% with 2 votes

לכוון את הצלב הלבן בתוך הקערה ומצלצל ללא אדמת הרצפה.

בקרות משחק:
השתמש בעכבר כדי אינטראקציה.

Mouse SkillBeerFunnyAdverInsideBowl