בר באר של בטי משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   20 100% with 2 votes

אתה צריך לשרת את הבירה ללקוח לפני שהם כועסים

בקרות משחק:
השתמש בעכבר כדי לשחק את המשחק.

StrategyBetty-sBeer