George Muốn Bia Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

George nhu cầu của bạn! Sau một đêm không ngừng uống rượu, ông đang rất cần trở về nhà nhanh. Đức tin của mình nằm trong tay của bạn.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

FunnyGeorgeWantsBeer