Enemy Lines Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Bắn những kẻ xấu trong sidescroller này, nhận súng mới, lấy sức khỏe từ bác sĩ.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

ActionEnemyLines