קווי אויב משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   00

תירה את הרעים ב sidescroller הזה, לאסוף נשק חדש, לתפוס בריאות מרופאים.

בקרות משחק:
השתמש בעכבר כדי אינטראקציה.

ActionEnemyLines