thuốc Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Trò chơi này là tất cả về ma túy. bạn bắt đầu như một người nông dân cô đơn cô đơn, với những giấc mơ lớn lao trên những con đường cao như một kẻ buôn bán ma túy. bạn bắt đầu kiếm được một số tiền, sau đó thuê ngoài công việc của bạn cho người khác. một khi bạn đủ giàu, bạn tiến lên. bạn tiếp tục và đi cho đến khi bạn trở thành thuốc. bạn là định nghĩa của thuốc ở mọi quốc gia.

Điều khiển:
trong game

Mouse Skill Management Html5 Mobile Clicker Idle