بلوک قطره بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   51 83.33% with 6 votes

منفجر گروه از سه یا بیشتر از بلوک همان.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

PuzzleMatching Android DropBlocks