Doraemon ماهیگیری ماهی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   448 84.62% with 52 votes

Doraemon بازی ماهیگیری، شما باید تمام ماهی شما می توانید در خانه Nobita ها 'گرفتن اما مراقب کوسه ها.

کنترل بازی:
در بازی

Doraemon Fish Doraemon Fishing