سفر ماهیگیری بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   50 100% with 5 votes

بازی هر کدام از دو حالت های بازی: هر دو حالت کمپین و حالت اقدام خواهد شد که شما مبارزه با ساعت. در حالت کمپین بین المللی حقوق بشر، شما همچنین نیاز به گرفتن سلسله ای از ماهی های یکسان برای پیشبرد به سطح بعدی. فکر می کنم شما دوباره 'برای چالش؟ اگر موفق شود، شما خواهید اجازه می دهد تا به شما برای خرید چرخ دنده که تخم ریزی 'تسخیر سطح به طور فزاینده دشوار به شما کمک خواهید کسب درآمد پول نقد بازی است که'. در حالت اقدام، شما مهمات 'حق از همان آغاز، اما شما' ام همه در دسترس است 'دوباره رفتن به نیاز به جمع آوری ماهی های زیادی را به ضرب و شتم سطوح!

کنترل بازی:
موس برای حرکت / رها کردن طعمه.

Purchase Equipment UpgradesMouse SkillFishFishingCollecting Trip