دا باشگاه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

مدیریت کلوپ شبانه خود را. شهرت خود را بالا به دست آوردن تعداد زیادی از مشتریان را نگه دارید!

کنترل بازی:
هر استخدام و ارتقاء افزایش شهرت. تعداد بازدید کنندگان بر اساس شهرت. کارمندان استخدام ارزان است، اما مدت زمان آن بسیار کوتاه است. اقلام مدت زمان بیشتری در هر ارتقا. پانک ممکن است روزانه، و بازدید کنندگان و درآمد را کاهش دهد. شما می توانید او را با استخدام یک دروغ بزرگ و فاحش رهایی یابد. شب خانم ها نیاز به پول ندارد، اما نیاز به برخی از شهرت و بازدید کننده. شما می توانید پول قرض اگر شما نیاز به. این تخم ریزی 'بدهی به صورت خودکار هر روز پرداخت. شما می توانید تی 'یکی دیگر از وام تا زمانی که همه بدهی های پاک. اگر پول خود را 'بازی تخم ریزی بیش از منهای شما.

SkillClub