Da Club Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

Quản lý hộp đêm rất riêng của bạn. Giữ uy tín của bạn cao để có được nhiều khách hàng!

Điều khiển:
Mỗi thuê và nâng cấp gia tăng danh tiếng. Khách số dựa trên danh tiếng. Nhân viên thuê là giá rẻ nhưng thời gian của nó là rất ngắn. Các mặt hàng có thời gian hơn mỗi lần nâng cấp. Punk có thể đến hàng ngày, và sẽ giảm du khách và thu nhập. Bạn có thể thoát khỏi anh ta bằng cách thuê một bouncer. Ladies Night cần không có tiền, nhưng cần một số danh tiếng và khách truy cập. Bạn có thể vay tiền nếu bạn cần. Nó 'll trả nợ tự động hàng ngày. Bạn có thể 't có cho vay khác cho đến khi tất cả các khoản nợ xóa. Nếu tiền của bạn là trừ bạn 'll trò chơi hơn.

SkillClub