Clayside بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

رول ستون از آیتم ها و مطابقت 3 بعدی به یکدیگر. سعی کنید به بلوک های خاک رس ناپدید می شوند.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

PuzzleClayClayside