خرید کریسمس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   1420 41.18% with 34 votes

خرید کریسمس بی پایان است، شما هرگز به پایان رسید! در این مد بازی کریسمس شما دوست شیک ما همراه برای انجام برخی از خرید در آخرین لحظات قبل از پایان سال، برای خرید به ارائه آخرین و لباس که او را برای شب کریسمس می پوشند.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpChristmasShopping