ولگردی و قانونی شکنی خرید لباس تا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

سیندی است مشتاقانه منتظر است تا در روز در بازار! او مایل است بداند makeover کامل، می تواند به شما کمک کند؟

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

GirlDress UpGroomingGirlsShoppingSpree