ادم بیکار و تنبل راش بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   12 33.33% with 3 votes

اسکیت بازی کردن جاده و پانچ و پا زدن ولگردها به عنوان آنها در حال نشسته و ایستاده در راه خود را.

کنترل بازی:
کلید های arrow به حرکت left/rightA- highpunchS کم kickYou از دست دادن امتیاز زمانی که شما به همه چیز اجرا شود بنابراین مراقب! نمره بالا تسلیم پس از 50 ثانیه تا بهترین کار خود را به تمیز کردن شهر شما!

FunnyRush