بن 10: ترکیب دی ان ای بیگانه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   4223 64.62% with 65 votes

جمع آوری جفت ben10 نیروی بیگانه برای تبدیل شدن به یکی به ایجاد بیگانگان شگفت انگیز و حل پازل.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleAlienMatching Combiner