bóng tổng thể 2 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

nhập càng nhiều chữ cái càng tốt và tránh thiếu một trong số chúng hoặc trò chơi khác kết thúc. bạn phải gõ rất nhanh các chữ cái đó.

Điều khiển:
trong game

Series Balloons Letters