کودک باربی دیزنی سالن مو بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   30 100% with 3 votes

در حال حاضر او آماده به موهای او سبک است، اما در ابتدا شما نیاز به تصمیم گیری که دیزنی شاهزاده خانم مدل موی را انتخاب کنید. شما می توانید از السا به عنوان یک مدل را انتخاب کنید، و به کودک باربی نوارهای زیبا با دکوراسیون برف ریزه آبی رنگ است. کنترل: استفاده از ماوس به بازی.

کنترل بازی:
در بازی

Other Baby Barbie Christmas Baby Disney Hair Salon