مرحله نهایی مسابقات قطب شمال بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

مرحله نهایی مسابقات قطب شمال یک جاخالی کاملا ساده است و جمع آوری مواد بازی تفریح ​​و سرگرمی. با کلیک بر روی نهنگ یک یا چندین بار برای منفجر چشمه و بالا کشیدن قایق بالا.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

FunnyArcticShowdown