الکس بچه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

کامل تمام سطوح و جمع آوری تمام الماس

کنترل بازی:
از کلید های arrow به حرکت، نوار فضا به ساقه

Collecting Alex