Air Hockey V2 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Chỉ cần trò chơi điển hình của khúc côn cầu trên không khí. Di chuyển paddle sử dụng con chuột của bạn để đạt các quả bóng.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

SkillHockey