הוקי האוויר V2 משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   00

פשוט משחק הטיפוסי שלך של הוקי אוויר. הזז את ההנעה באמצעות העכבר כדי להכות את הדיסקית.

בקרות משחק:
השתמש בעכבר כדי אינטראקציה.

SkillHockey