Air Hockey V2 permainan

Permainan deskripsi

Suara: Apakah Anda menyukai permainan ini?   00

Hanya permainan khas Anda hoki udara. Pindahkan dayung menggunakan mouse anda untuk memukul keping.

Permainan kontrol:
Gunakan mouse anda untuk berinteraksi.

SkillHockey