שוער הוקי פרברי משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   52 71.43% with 7 votes

להגן על מטרה בכל המחיר.

בקרות משחק:
השתמש במקשי חצים כדי לחסום.

SportsHockeySuburbanGoalie