DX הוקי משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   00

השתמש בעכבר כדי להזיז את הדיסקית באזור שלך ולנסות לצבור שבע נקודות כדי להמשיך לשלב הבא.

בקרות משחק:
השתמש בעכבר כדי אינטראקציה.

SkillHockey