دوباره رنگ X بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

یک بازی سرگرم کننده با یک گرافیک ساده که با دستان روی مدادها کشیده شده است. به این بلوک متحرک کمک کنید تا از سیستم عاملها کاوش و پرش کنید تا به نقطه خروج به سطح بعدی برسید.

کنترل بازی:
در بازی

Platform Jumping Html5 Retro Block