Takeout زامبی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   114 73.33% with 15 votes

یک نقطه و ماجراجویی را کلیک کنید مجموعه ای در جهان پس از کتاب مکاشفات یوحنا زامبی!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

ActionZombieTakeout