توپ سفید بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

توپ سفید یک بازی پازل فیزیک رایگان است. شما عاشق فیزیک هستید، ما عاشق فیزیک هستیم، همه فیزیک را دوست دارند. توپ بالا می رود، توپ پایین می آید، مسیر و سرعت آن کاملاً قابل پیش بینی است در نتیجه چیزی که ما دوست داریم آن را فیزیک بنامیم. آه بله، فیزیک: علم حرکت و انرژی.

کنترل بازی:
در بازی

Puzzle Ball Obstacle Collecting Android Html5 Mobile Iphone Ipad Touchscreen Thinking Physics