Viridia משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   10 100% with 1 votes

אסוף את הנקודות כדי להתקדם לשלב הבא מהר ככל שאתה יכול.

בקרות משחק:
השתמש במקשי החצים כדי לזוז ולקפוץ, להימנע קוצים ולאסוף את הנקודות הירוקות כדי לגשת לדלת.

ActionViridia