Cuối cùng quân 3 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

lợi nhuận tối ưu cho quân khủng bố hơn ass-gà vui vẻ chụp ảnh!

Điều khiển:

Sử dụng chuột để nhắm và bắn.

ShootingDefenseFirst Person ShooterUltimateForce