UFO جو بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

UFO جو تا به وظیفه جمع آوری موجودات مرموز برای باغ وحش محلی برای بازگرداندن سرگرم کننده در زندگی بیگانه داده شده است. شما نیاز به او را در تکمیل کار خود کمک با پرواز یک فضاپیما را از طریق سطوح مختلف به چالش کشیدن. برای این کار شما باید سفینه فضایی خود را با موفقیت در پایگاه پس از عبور از موانع مختلف در هر دور زمین.

کنترل بازی:
کلید های arrow - پیشرانه. نوار فضا - پرتو آدم ربایی. S - به نظر می رسد روشن / خاموش. P - مکث.

FlyingAlienBalancingCollecting Planet