قبیله آرس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

وجود دارد گفت: در قبیله ویرجین که خدای جنگ، آرس، یکی از قوی ترین و دلیرترین جنگجو در این قبیله به عنوان جانشین خود را انتخاب کنید. برای تبدیل شدن به نسل جدیدی از آرس، شما باید با استفاده از آزمون از قدرت و حکمت.

کنترل بازی:

wasd به حرکت، UIJK به حمله

FightingActionBloodKillingTribeAres