Thrillsnspills Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Bạn đang Jake, một cựu đô vật. Bây giờ bạn đang làm việc trong một nhà hàng thức ăn nhanh. Cố gắng để được người phục vụ tốt và kiếm được lời khuyên tốt.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

SkillThrillsnspills