Thrillsnspills بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

شما در حال جیک، یک کشتی گیر سابق. در حال حاضر شما در حال کار در یک رستوران فست فود. سعی کنید به عنوان یک پیشخدمت خوب و کسب راهنمایی های خوب.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

SkillThrillsnspills